Ergonomi ONLINE

Utbildningsprogram för medarbetare

Med Ergonomi ONLINE får företaget ett verktyg som gör det enkelt för medarbetarna att själva ta ansvar för sin arbetsplatsergonomi.
Med ergonomi ONLINE kan du enkelt skapa en plan med kontinuerlig utbildning och säkerställer ergonomin för medarbetarna.

Pedagogisk utbildning med video/ bilder, ljud och text gör det lätt att ta till sig kunskaperna.

Utbildningen är uppdelad i 4 block med ett avslutande test som säkerställer att kunskaperna tagits in.

1 – Kroppen – vad kräver din kropp och muskulatur för att du ska må bra?
2 – Stress – vad händer i kroppen och vad kan du göra själv när stressen drabbar dig?
3 – Funktionsanpassad ergonomi – kontor, restaruang, lager mm – välj vilket område ni behöver kunskaper inom.
4 – Arbetsmiljö – en mängd faktorer påverkar dagligen vårt välbefinnande, mycket kan du förbättra själv genom tex klä dig rätt, har bra skor, ditt sätt mot kollegorna.
Avslutande test – med de viktigaste kunskaperna kan du förebygga eventuella arbetsskador – 80 % rätt krävs för att bli godkänd. Se filmen igen om du missat något.