Ljusterapi

Lys upp hösten med Ljusterapi

Skapa ett komplett ljusterapirum eller placera en ljusterapilampa i lunchrummet. 

Våra lampor är runda och kan därför användas av flera personer samtidigt.

Bristen på dagsljus under hösten och vintern orsakar trötthet hos 10-20 procent av vuxna människor och 2-3 procent visar symtom på depression. Forskarna kallar detta fenomen som påverkar både humör och hälsa ”mörkerdepression”, eller med lindrigare symtom: ”vintertrötthet” orsakad av bristen på dagsljus. Mörkerdepressionen kan pågå från hösten till våren.

I Skandinavien är symtomen svårast under den mörka tiden innan det ligger snö på marken.

Symtomen lindras med effektiv ljusterapi som minskar mängden melatonin i blodet.

Symtom på mörkerdepression:

  • Ökat behov av sömn
  • Ökad trötthet – ökat behov av sömn
  • Stressbesvär
  • Irritation
  • Viktförändringar – ökat sötsug
  • Koncentrationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Påtagligt minskad arbetseffektivitet