Mindfulness

Kan Mindfulness stärka ett företag eller en organisation – precis som den stärker individen?

Ja, eftersom varje individ bidrar till helheten så är också varje individs medvetenhet om sig själv avgörande. Mindfulness är ett verktyg för att öka medvetenheten. Mer medvetenhet blir till mindre oro och stress.

Kreativitet och arbetsglädje får en möjlighet att växa. Medvetet växande leder också till en hållbarhet, inte bara i miljö och ekonomi utan också socialt.

 

Forskning

Mindfulness är en av de mest vetenskapligt väldokumenterade meditationsmetoder som finns. De studier som bedrivits visar tydligt att regelbundet utövande av mindfulness sänker blodtrycket, pulsen och halten av stresshormoner samtidigt som den ökade medvetenheten även stärker kreativitet och samarbetsförmåga.

Positiva effekter

• Ökat fokus
• Mer energi
• Bättre sömn
• Hantera stress och höga krav
• Lyssna på dig själv och andra
• Hantera relationer och situationer
• Hantera fysisk och psykisk smärta