Hälsoenkät ONLINE

När man ser över hälsotillståndet på arbetsplatsen är det utmärkt att börja med en hälsoenkät ONLINE för att kartlägga behovet och nuläget på just er arbetsplats. För att undvika rehabiliteringkostnader är det av största vikt att kartlägga tidiga tecken på ohälsa.

Hälsoenkäten skickas till medarbetarna via ett elektroniskt formulär och kan fyllas i under 30 dagar framåt. De som inte svarar på enkäten får under perioden påminnelser via mejl för att få ett så högt deltagartal som möjligt.

Hälsoenkäten innefattar frågor om träning, fysiska besvär, motivationsbehov, stress, kost, sömn, alkohol, rökning mm – det går även att lägga till egna frågor eller välja bort de föreslagna frågorna.

Den skriftliga dokumentationen som erhålles visas i tabeller och diagram och tystnadsplikt gäller.

 

Jag önskar pris och information

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Genom att kryssa i rutan godkänner du att Curexgruppen AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med Curexgruppen:s Integritetspolicy samt att bli kontaktad av Curexgruppen gällande den information du efterfrågat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Curexgruppen AB.