Skapa en skonsam arbetsvardag

Ergonomi

Lär dig att använda din kropp så skonsamt som möjligt för att hålla i längden, det är ditt ansvar.

Öka medvetenheten

Vi är skapta för rörelse och variation. En bra kontorsstol räcker inte för att rädda dig från ont i ryggen, du måste själv tänka på hur du sitter, står och rör dig för att må bra. Syftet med ergonomironden är att öka medvetenheten om hur du använder din kropp på arbetsplatsen.

Ergonomirond

Varje medarbetare får individuella, konkreta tips och råd på vad man själv kan göra för att förbättra sin arbetsmiljö. Efter ronden erhålles skriftlig dokumentation tillsammans med en behovslista för varje individ på arbetsplatsen, samt en kartläggning i diagramform över vilka ergonomiska besvär som upplevts som störst på arbetsplatsen.

Komplettera med föreläsningen – “Det sitter en stenåldersmänniska bakom skrivbordet!”

Curexgruppen

Låt oss hjälpa er med ett komplett hälsoår!

För friskare och gladare medarbetare

Jag vill ha nyhetsbrev!