Friskare och gladare medarbetare

Hälsoenkät online

När man ser över hälsotillståndet på arbetsplatsen är det utmärkt att börja med en hälsoenkät ONLINE för att kartlägga behovet och nuläget på just er arbetsplats. 

Hur det funkar

För att undvika rehabiliteringkostnader är det av största vikt att kartlägga tidiga tecken på ohälsa.

Hälsoenkäten skickas till medarbetarna via ett elektroniskt formulär och kan fyllas i under 30 dagar framåt. De som inte svarar på enkäten får under perioden påminnelser via mejl för att få ett så högt deltagartal som möjligt.

Enkätens innehåll

Hälsoenkäten innefattar frågor om träning, fysiska besvär, motivationsbehov, stress, kost, sömn, alkohol, rökning mm – det går även att lägga till egna frågor eller välja bort de föreslagna frågorna.

Den skriftliga dokumentationen som erhålles visas i tabeller och diagram och tystnadsplikt gäller.

Curexgruppen

Låt oss hjälpa er med ett komplett hälsoår!

För friskare och gladare medarbetare

Jag vill ha nyhetsbrev!