Lys upp hösten med Ljusterapi

Ljusterapi

Skapa ett komplett ljusterapirum eller placera en ljusterapilampa i lunchrummet. Våra lampor är runda och kan därför användas av flera personer samtidigt.

Höstens mörker

Bristen på dagsljus under hösten och vintern orsakar trötthet hos 10-20 procent av vuxna människor och 2-3 procent visar symtom på depression. Forskarna kallar detta fenomen som påverkar både humör och hälsa ”mörkerdepression”, eller med lindrigare symtom: ”vintertrötthet” orsakad av bristen på dagsljus. Mörkerdepressionen kan pågå från hösten till våren.

Förbättra måendet med ljusterapi

I Skandinavien är symtomen svårast under den mörka tiden innan det ligger snö på marken. Symtomen lindras med effektiv ljusterapi som minskar mängden melatonin i blodet.

Symptom på mörkerdepression

Ökat behov av sömn

Ökad trötthet – ökat behov av sömn

Stressbesvär

Irritation

Viktförändringar – ökat sötsug

Koncentrationsproblem

Nedstämdhet

Påtagligt minskad arbetseffektivitet

Curexgruppen

Låt oss hjälpa er med ett komplett hälsoår!

För friskare och gladare medarbetare

Jag vill ha nyhetsbrev!